Sadaļas

Pirktākie produkti

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Lietojot partspoint.lv tīmekļa vietni, turpmāk – Mājaslapa, tās lietotājs, turpmāk – Lietotājs, piekrīt
partspoint.lv konfidencialitātes
politikai un Lietotāja sniegto personas datu apstrādei. partspoint.lv apņemas ievērot konfidencialitātes
politikas noteikumus saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

partspoint.lv apzinās personu datu, ko partspoint.lv ir ieguvusi no saviem Lietotājiem, nozīmīgumu.
Personas dati ietver,
tajā skaitā, bet ne tikai Lietotāja datus, piemēram, vārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

partspoint.lv izmanto personas datus, lai sekmētu pasūtījumu apstrādi, uzlabotu Mājaslapu mārketinga
un reklāmas nolūkos
(piemēram, piedāvājot saviem Lietotājiem iespēju iegūt partspoint.lv preces īpašās akcijās). Analizējot
Lietotāju datus, partspoint.lv
izvērtē Mājaslapas lietošanas paradumus.

Mājaslapā var tikt iekļautas Lietotājam nesaistošas aptaujas un anketas, kurās partspoint.lv lūdz
Lietotājiem sniegt informāciju,
komentārus vai ieteikumus. Mājaslapa sniedz iespēju Mājaslapas apmeklētājiem uzdot jautājumus
partspoint.lv. Informācija, ko Lietotājs sniedz,
var palīdzēt partspoint.lv izstrādāt un pilnveidot preces, pielāgoties Lietotāja iepirkšanās paradumiem un
sniegt padomus
vai ieteikumus Lietotājam iepirkumu veikšanai.

Personas dati tiek izmantoti arī, lai mērķtiecīgi virzītu zīmīgus mārketinga un reklāmas piedāvājumus.
Šis reklāmas veids var tikt realizēts, izmantojot bannerus vai reklāmas e-pastus, ko sūtījis partspoint.lv
vai cits uzņēmums,
saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar partspoint.lv.

partspoint.lv, izmantojot informāciju, kas iegūta Lietotāju pirkumu laikā, reklāmas pasākumu un aptauju
laikā,
kā arī no serveru log datnēm, pēta demogrāfiskos rādītājus, Lietotāju intereses un paradumus.
Iemesls tam ir, lai labāk izprastu un uzraudzītu Mājaslapas izmantošanu, kā arī lai uzlabotu Mājaslapas
saturu un preces,
ko partspoint.lv piedāvā saviem klientiem. Iegūtā informācija tiek apkopota un analizēta visaptverošā
veidā.

Apmeklējot Mājaslapu, Lietotājam nav pienākums sniegt savus personas datus, izņēmot, ja Lietotājs
sazinās ar partspoint.lv,
izmantojot partspoint.lv Mājaslapā esošo saziņas formu vai partspoint.lv Lojalitātes programmas karti.

partspoint.lv var lūgt Lietotāju sniegt papildus personas datus saistībā ar partspoint.lv rīkotām derībām,
konkursiem vai akcijām,
kā arī tad, kad Lietotājs brīvprātīgi sniedz atbildes uz nesaistošām aptaujām un anketām.
Tāpat partspoint.lv var iegūt papildus personas datus, ja Lietotājs sūta e-pastu partspoint.lv.
Nepieciešamības gadījumā,
saņemot Lietotāja personas datus, partspoint.lv var lūgt Lietotāja piekrišanu šādai personas datu
iegūšanai.
Jebkura šādā veidā sniegta Lietotāja informācija netiek nodota trešājām personām; to izmanto
partspoint.lv nolūkam,
kādam to Lietotājs ir sniedzis, kā arī šī informācija tiek apstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.

partspoint.lv apņemas neatklāt Lietotāja personas datus trešājām personām bez iepriekšējas Lietotāja
piekrišanas,
izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
partspoint.lv nepārdod, nemaina vai citādi nenodod trešājām personām Lietotāja identificējošos datus.
Tomēr partspoint.lv Lietotāju sniegto informāciju var nodot partspoint.lv grupas saistītajiem
uzņēmumiem tiem pašiem mērķiem par piegādi,
kartes datu apstrādi izmanto trešajām personām personas / partneri.

partspoint.lv tīmekļa serveri uzglabā arī citu tīmekļu vietņu domēna vārdus. Tā nolūks ir iegūto
informāciju izmantot,
lai novērtētu Mājaslapas apmeklējumu skaitu, tajā vidēji pavadīto laiku, Mājaslapā apskatītos ierakstus,
utt.

Lietotāju personas datu aizsardzībai partspoint.lv izmanto atbilstošu drošības tehnoloģiju,
kas nodrošina personas datu drošību, integritāti un konfidencialitāti.
Šī tiešsaistes konfidencialitātes politika attiecināma tikai uz informāciju, kas iegūta tieši Mājaslapā un
nevis ārpus Mājaslapas.

partspoint.lv ir tiesības mainīt esošo konfidencialitātes politiku. Ja partspoint.lv mainīs savu
konfidencialitātes politiku,
tā noteikti tiks aktualizēta un padarīta pieejama Mājaslapā. Aktuālā konfidencialitātes politika stājas
spēkā tās publicēšanas Mājaslapā dienā.

Apmeklējot interneta vietni, tās apmeklētājs dod savu piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai interneta
vietnes apmeklētāja galaiekārtā
un to turpmākai izmantošanai atbilstoši šai sīkdatņu politikai.

Kas ir sīkdatnes un kā tās darbojas?

Sīkdatnes ir neliela izmēra faili, ko uz interneta vietnes apmeklētāja galaiekārtu (piemēram, datoru,
mobilo tālruni)
nosūta apmeklētās interneta vietnes. Sīkdatnes tiek saglabātas interneta pārlūkprogrammas (piemēram,
Internet Explorer, Firefox)
datņu direktorijā interneta vietnes apmeklētāja galaiekārtas cietajā diskā.
Nākamajā reizē, kad interneta vietnes apmeklētājs apmeklē to pašu interneta vietni, interneta
pārlūkprogramma lasa sīkdatni un
nodod informāciju atpakaļ interneta vietnei vai elementam, kas sākotnēji iestatīja sīkdatni.
Sīkdatnes nekādā veidā nerada apdraudējumu interneta vietnes apmeklētāja datoram.

Kādas sīkdatnes partspoint.lv veikala izmanto?

Lai uzlabotu interneta vietņu funkcionalitāti un atvieglotu interneta vietņu lietošanu, interneta vietnēs
tiek izmantoti šādi sīkdatņu veidi:

1. Sesijas sīkdatnes:

Tās ir pagaidu sīkdatnes, kuras tiek saglabātas tikai tik ilgi, kamēr interneta vietnes apmeklētājs neaizver
interneta pārlūkprogrammu
pēc piekļuves interneta vietnei. Sesijas sīkdatnes palīdz interneta vietnei atcerēties, ko apmeklētājs
izvēlējies iepriekšējā lapā,
lai nevajadzētu atkārtoti ievadīt informāciju.

2. Pastāvīgās sīkdatnes:

Šīs sīkdatnes pēc partspoint.lvveikals interneta vietnes apmeklēšanas nejauši izveidota numura veidā
tiek
saglabātas interneta vietnes apmeklētāja galaiekārtā.
Tās identificē interneta vietnes apmeklētāju kā unikālu lietotāju, un, apmeklētājam atgriežoties
interneta vietnē,
palīdz atcerēties informāciju par apmeklētāju un par darbībām, kuras interneta vietnes apmeklētājs
iepriekš ir veicis.
Sīkdatnes saglabāšanās laiks interneta vietnes apmeklētāja ierīcē būs atkarīgs no sīkdatnes veida.

3. Sekošanas sīkdatnes:

Šīs sīkdatnes Kekis.lv veikala izmanto interneta vietnes struktūras apskates statistikai.

4. Trešo personu sīkdatnes:

partspoint.lv veikalsa izmanto trešo personu, piemēram, uzņēmuma Google, sīkdatnes,
lai apkalpotu reklāmas un optimizētu mārketinga komunikāciju.
Trešo personu reklāmdevēji izmanto galaiekārtā saglabātās sīkdatnes,
lai novērtētu reklāmas efektivitāti un individualizētu interneta vietnes apmeklētājam attēlotās reklāmas
saturu.
Informācija, ko savāc trešo personu reklāmdevēji, var ietvert tādus datus kā, piemēram, ģeogrāfiskā
novietojuma dati (izriet no IP adreses).

Kā ierobežot sīkdatņu saglabāšanu vai noņemt sīkdatnes no galaiekārtas?

partspoint.lv veikals izmantotās sīkdatnes nesatur interneta vietnes apmeklētāja personas datus un
tās nevar izmantot interneta vietnes apmeklētāja personības identificēšanai.
Tomēr, ja interneta vietnes apmeklētājs vēlas ierobežot (neatļaut) sīkdatņu saglabāšanu viņa
galaiekārtā vai dzēst tajā jau saglabātas sīkdatnes, to ir iespējams izdarīt, izmantojot Interneta
pārlūkprogrammas iestatījumus.

Informācijas izmaiņas

partspoint.lv veikalai ir tiesības jebkurā brīdī izmainīt šo sīkdatņu politiku.
Interneta vietnes apmeklētāja pienākums ir regulāri pārbaudīt šīs lapas saturu,
lai iepazītos ar jebkuriem sīkdatņu politikas atjauninājumiem vai tajā veiktajām izmaiņām.


Follow us on Facebook